D’entre les diverses publicacions internacionals dels membres del CEJEM, destaquem avui la d’Antoni Vaquer, Contract Law in Spain, una monografia publicada a Holanda per l’editorial Kluwer Law International. Podeu consultar més informació aquí.