El Parlament Europeu ha escollit Antoni Vaquer, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida i director del CEJEM, com a assessor en el procés legislatiu d’aprovació d’un Reglament que contingui una normativa europea comuna sobre la compravenda que sigui aplicable a tots els Estats membres de la Unió Europea. La intervenció d’Antoni Vaquer tindrà lloc el dia 10 de juliol de 2012 a la seu del Parlament Europeu de Brussel·les i el tema que en concret tractarà serà el de la prescripció dels drets de les parts del contracte.

cap