El nostre company, Luca Giliberti, becari FPU-MECD de la Universitat de Lleida-Departament de Geografia i Sociología (2009-2013), doctor per la UdL (“Educació, Societat i Qualitat de Vida”) i membre dels grups d’investigació GESEC-Territorio y Sociedad i CEJEM, ha guanyat el “XV Premio Santo Padre Rubio SJ, para Avances en el Conocimiento de la Inmigración” (Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas), amb el treball La negritud en la España contemporánea: jóvenes dominicanos, entre estigma y agencia.

El treball guanyador explora els significats de la condició immigrant i de la negritud a l’Espanya contemporània i es basa en una etnografia transnacional duta a terme entre la perifèria de Barcelona i Santo Domingo. Pel jurat, l’oportunitat de l’anàlisi de la integració dels joves i el rigor en el tractament del tema han estat els aspectes de major rellevància a l’hora d’atorgar el premi. Llicenciat en Antropologia i doctor en Sociologia, Giliberti és investigador i ha treballat en diferents projectes nacionals i internacionals sobre migracions, grups juvenils, trajectòries escolars, racisme i representacions racials.
L’objectiu general de l’estudi, explica l’autor en la seva introducció, era analitzar com la condició immigrant i la de la negritud repercuteixen en la subalternitat escolar i social viscuda per la joventut dominicana de tres barris de l’Hospitalet de Llobregat, que es caracteritzen per els elements típics de les zones suburbials i obreres i han assistit en els últims 15 anys a un canvi poblacional, amb la substitució d’una majoritària immigrant del sud d’Espanya, per una presència extracomunitària del sud del món. En un nivell estructural, la condició immigrant i la negritud actuen com estigmes i condueixen cap a la marginalització educativa i social dels subjectes protagonistes. No obstant això, aquestes condicions generen també formes d’agència, una capacitat de protagonisme, de transformació creativa de les relacions socials i de resistència a una inclusió subalterna. “Així doncs  es construeixen tàctiques de resistència simbòlica que repten les estructures de poder hegemònic i faciliten processos d’empoderament d’aquesta joventut estigmatitzada”, resumeix.