El màster oficial en Migracions i Mediació Social 2012-2014 és un programa orientat a la formació de professionals dedicats a la intervenció social o a la recerca en les seues diferents orientacions: serveis socials, serveis educatius, administrativa, jurídica i de societat civil organitzada.
cap

La editorial Aranzadi-Thomson Reuters acaba de publicar a Cuadernos Civitas “La protección de los derechos sociales en el ámbito de las Naciones Unidas” de la nostra companya i membre del CEJEM, Laura Salamero.

En l’entramat internacional de protecció dels drets humans, l’aprovació el 2008 per Nacions Unides del Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals ha suposat una fita en el llarg camí que es recorre cap a l’equiparació de les diferents categories de drets humans. I és que finalment, mitjançant aquest Protocol, es reconeix formalment als drets econòmics, socials i culturals un estatus de protecció parell al de que venien gaudint des de fa temps els drets civils i polítics.

Llegeix més…

cap

El Seminari que va organitzar el CEJEM va comptar amb dos importants seminaris-coloqui. El primer, el dia 1 de març, sota el títol el  Pressupòsits de la intervenció pública en matèria lingüística: les relacions comercials i de consum, a càrrec de Núria Magaldi (professora de Dret Administratiu de la Universitat de Còrdova).

Llegeix més…

cap