El catedràtic de Sociologia Fidel Molina, membre del Consell de Direcció del nostre Centre de Recerca, va prendre possessió ahir del seu càrrec substituint la professora de Ciències de l’Educació, Conxita Vendrell. Fidel Molina, que deixa la direcció del departament de Geografia i Sociologia per posar-se al capdavant de l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua (ICE-CFC), estarà acompanyat per José Alonso (cap de la unitat de formació contínua), Anna Soldevila (cap de la unitat de formació de programes específics), Joaquim Reverté (cap de la unitat de formació de professorat universitari) a més dels col·laboradors del Departament d’Ensenyament i del personal d’administració i serveis de l’ICE-CFC de la UdL.
Llegeix més…

cap

“Ciudadanos y prestaciones sociales” és el títol del llibre que recentment ha publicat la Editorial Iustel, coordinat pel Dr. Ezquerra. Aquesta obra col·lectiva ha comptat també amb la participació activa del Dr. Pemán, del Dr. Cierco i de la Sra. Salamero, tots ells membres del CEJEM.

La creixent sensibilitat i major preocupació pels col·lectius humans més desfavorits ha determinat que el sector dels serveis socials hagi protagonitzat un important desenvolupament legislatiu en els últims anys. Les línies d’actuació normativa en la matèria han estat fonamentalment dos. D’una banda, l’actualització i adequació a la realitat socioeconòmica del moment de les lleis generals de serveis socials, la qual cosa s’ha reflectit en l’aprovació, en l’últim lustre, de nombroses lleis autonòmiques en la matèria. I d’altra banda, la regulació del règim de l’acció social dirigida als indicats col.lectius humans concrets (gent gran, menors en situació de risc o desemparament, discapacitats i persones en situació de dependència, drogodependents, malalts mentals, etc.).

Llegeix més…

cap

En el marc del projecte Cooperació interuniversitària Europa-Africa. Migracions internacionals: docència i recerca, els professors Rafael Allepuz Capdevila de la FDE i membre del Grup de recerca en Economia Aplicada i del CEJEM i Jordi Domingo Coll de la FCE van estar a Sénégal durant els dies del 21 al 29 de març del 2011.

Llegeix més…

cap