En col·laboració amb la professora Esther Arroyo de la Universitat de Barcelona, l’European Review of Contract Law ha publicat el nostre article “Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law”,en qual analitzem la regulació de la prescripció en la proposta de dret europeu comú de la compravenda

cap