El DOGC publicava el passat dia 15 de gener els ajuts del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Entre els diversos projectes subvencionats es troba “Proposta d’un text articulat sobre teoria general del contracte per al Llibre sisè del Codi civil de Catalunya”. Aquest projecte es durà a terme conjuntament pels Dr. Vaquer, Dr. Bosch y Dr. Del Pozo durant aquest any 2014.