La nostra companya Maria Àngels Cabasés ha participat en l’elaboració de l’últim Dossier Tècnic que ha publicat el Departament d’Agricultura. La temàtica del dossier està destinada a avaluar els costos de l’agricultura. La Dra. Cabasés es coautora, conjuntament amb el Dr. Lloveras, de l’apartat “Avaluació dels Costos de Producció de Cultius Extensius en Secà i Regadiu”.

Podeu consultar el document aquí.

un