Dret agroalimentari:

Màster en dret agroalimentari

Màster Semipresencial sobre Dret
Obert

Especialista en règim jurídic de la sanitat i qualitat en la producció agroalimentària

Especialista Universitari Semipresencial sobre Dret
Obert

Especialista en dret privat agroalimentari

Especialista Universitari Semipresencial sobre Dret
Obert

Especialista en administració pública i dret agroalimentari.

Especialista Universitari Semipresencial sobre Dret
Obert

Dret civil català:

Curs de formació (postgrau) en dret civil català.

Curs de curta durada Presencial sobre Dret
Obert

Curs de dret de successions

Curs de curta durada Presencial sobre Dret
Obert

Curs de dret de família

Curs de curta durada Presencial sobre Dret
Obert

Gestió de projectes de desenvolupament rural:

Màster en gestió de projectes de desenvolupament rural

Màster Semipresencial sobre Dret
Obert

Especialista en LEADER i projectes per a la diversificació de l’economia rural.

Especialista Universitari Semipresencial sobre Dret
Obert

Especialista en gestió de projectes per a la millora del medi ambient i de l’entorn rural.

Especialista Universitari Semipresencial sobre Dret
Obert

Especialista en gestió de projectes per a la competitivitat del sector agrícola i forestal.

Especialista Universitari Semipresencial sobre Dret
Obert

Mediació i resolució de conflictes:

Màster en mediació i resolució de conflictes

Màster Presencial sobre Dret
Obert