Director del CEJEM

El Director del Centre de Estudis Jurídics Europeus i Mediació és el Dr. Antoni Vaquer Aloy.

Membres del Consell de Direcció

El Consell de Direcció està integrat per:
- Dr. Antoni Vaquer Aloy.
- Dra. Carolina Villacampa Estiarte.
- Dra. Gemma Filella Guiu.
- Dr. Fidel Molina Luque.
- Dr. César Cierco Seira.