Fidel Molina. Universitat de Lleida
Fidel Molina

El Comissionat per a Universitats i Recerca i la Secretaria per a la Immigració ha concedit un ajut per un treball de recerca sobre immigració impulsat des del Centre d’Estudis Jurídics i Mediació de la Universitat de Lleida. El projecte beneficiat per aquesta subvenció és El fet migratori a Catalunya i els processos d’identificació nacional en la població nouvinguda, dirigit pel director del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL i membre del Staff del CEJEM, Fidel Molina. Aquesta recerca rebrà 13.050 euros.

Els ajuts ARAFI s’emmarquen en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI 2005-2008) i en el Pla de Ciutadania i Immigració (2005-2008) de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén promoure polítiques públiques eficaces per afavorir la integració de les persones immigrades; impulsar una recerca científica aplicada que aporti diagnòstics i propostes d’actuació; i contribuir a la consolidació de l’oferta acadèmica universitària per formar els professionals de la gestió de la diversitat.

En opinió del Dr. Molina, l’arribada de les anomenades “onades migratòries” a Catalunya no és quelcom nou en la història d’aquest país. Tanmateix, el caràcter estructural i permanent del fenomen, la diversitat, i la intensitat del fet migratori, permeten parlar d’un context especialment sensible per a la innovació i definició de la gestió de la immigració a Catalunya.

A banda de Fidel Molina formen part d’aquest projecte de recerca, Dolors Mayoral, Luca Giliberti i Mariona Lladonosa.

cap