L’investigador del CEJEM Antoni Vaquer ha escrit un capítol en el llibre The Law of Obligations i Europe. A New Wave of Codifications, editat pels professors Reiner Schulze de la Universitat de Münster i Fryderyk Zoll de la Universitat d’Osnabrück, dedicat a l’anàlisi dels nous codis civils i projectes de codis civil a Europa amb relació al nou dret contractual europeu. El capítol porta per títol Spain. Modernising Performance and Non-Performance.

cap