Dos projectes d’investigació de la Universitat de Lleida (UdL) rebran prop de 139.000 euros del programa RecerCaixa. Estan liderats per la nostra companya Dra. Gemma Filella, de la Facultat de Ciències de l’Educació, i pel Dr. Jordi Palacín, de l’Escola Politècnica Superior (EPS). La iniciativa, promoguda per ‘La Caixa’ i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), donarà suport a 26 iniciatives, seleccionades d’entre un total de 362 de la convocatòria del 2013.

Els projectes, que es desenvoluparan al llarg dels dos propers anys, pretenen donar resposta a problemes i reptes de la societat actual. S’emmarquen en les àrees d’educació, inclusió social, discapacitat, ocupació i salut pública. El projecte de la Dra. Filella, Elaboració i avaluació d’un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social, en percebrà 60.846.