Susanne Ost, professora de Dret penal a la Universitat de Lancaster, especialista en pornografia infantil, va inaugurar el passat 13 de desembre la jornada La protecció jurídica-penal de la llibertat i indemnitat sexual dels menors, que va tenir lloc a la Facultat de Dret i Economia de la UdL. Ost va centrar la seva intervenció en la protecció d’aquest col·lectiu enfront els abusos i l’explotació sexual des d’una perspectiva internacional, especialment pel que fa al Consell d’Europa i la Unió Europea.


Organitzada pel Grup consolidat de recerca en Sistema i Justícia Penal, dirigit pel catedràtic de la UdL, Josep Maria Tamarit, la trobada va aplegar un centenar de persones entre experts de diferents universitats espanyoles, estudiantat de doctorat, màster i grau, les quals han pogut debatre sobre els abusos sexuals, l’explotació sexual i la pornografia de menors.

La jornada, on va participar el fiscal adscrit a la Fiscal de Sala coordinadora de menors de la Fiscalia general de l’Estat, José Miguel de la Rosa Cortina, va concloure amb la presentació del projecte I+D estatal Protecció jurídica-penal de la llibertat i indemnitat sexuals dels menors, que va iniciar-se ara fa un any. La UdL, sota la coordinació de la professora de Dret Penal, Carolina Villacampa, té en marxa un subprojecte per monitoritzar la legislació nacional en aquest àmbit i la seva adequació amb la normativa internacional, amb la voluntat de fer propostes de millora en la regulació d’aquests aspectes, d’acord amb la resta d’universitats participants.