El Seminari de Reflexió sobre Sociologia contemporània ha estat una iniciativa sorgida al voltant de les activitats de l’assignatura Sociologia del grau de Treball Social. L’objectiu del grup impulsor és constituir un espai flexible de trobada més enllà de l’aula que possibiliti als alumnes interessats compartir textos, coneixements i reflexions sobre les aportacions dels sociòlegs actuals. En el curs 2013-2014 s’està treballant l’obra de Zygmunt Bauman. L’equip promotor està constituït per la professora Paquita Sanvicén, Silvia Iglesias, Marc Garcia i Alex Izquierdo. Hi col•laboren també els professors Dolors Mayoral i Fidel Molina.