Les nostres companyes, Dra. Carolina Villacampa i Dra. Núria Torres, acaben de publicar a la Revista de Derecho Penal y Crimonología, nº 8 (2012) un interessant article sobre les dones víctimes de trata que estan a la presó. La investigació de camp que ha donat fruit a aquest article ha estat finançada pel CEJEM. Com resumeix aquest article, el tràfic d’éssers humans constitueix un dels fenòmens criminals emergents en la societat globalitzada. La comunitat internacional va emprendre una estratègia global contra aquest fenomen al començament dels 2000, adoptant una política essencialment criminalitzadora.

Més contemporàniament, les polítiques empreses contra aquest fenomen pretenen abordar integralment, incidint també en la prevenció i essencialment en la protecció de les víctimes, que passa per la seva identificació com a tals. L’Estat espanyol ha efectuat en els últims dos anys esforços per aconseguir els estàndards internacionalment establerts per lluitar contra aquest fenomen.

No obstant això, l’estudi empíric que l’article presenta mostra com en el pla aplicatiu queda encara molt per fer.

Es tracta d’un estudi qualitatiu efectuat amb 45 dones recloses en dos centres penitenciaris espanyols algunes de les quals han estat objecte d’una greu victimització institucional. En el cas de 10 d’aquestes dones, identificades com víctimes de tràfic en aquest estudi, al patiment del procés victimitzador propi d’haver patit els efectes del tràfic d’éssers humans, se suma la victimització integrada no només per no haver estat detectades com a víctimes de aquest fenomen pel sistema, sinó a més per haver estat condemnades i trobar-se recloses complint condemna per la comissió d’un delicte produïda en fase d’explotació del procés de tracta.