El màster oficial en Migracions i Mediació Social 2012-2014 és un programa orientat a la formació de professionals dedicats a la intervenció social o a la recerca en les seues diferents orientacions: serveis socials, serveis educatius, administrativa, jurídica i de societat civil organitzada.
Per aquest motiu, el requisit d’acceptació és tindre una diplomatura o llicenciatura, especialment de ciències socials o humanes (Treball Social, Educació Social, Magisteri, Dret, Empresarials, Economia, Sociologia, Pedagogia, Psicopedagogia, etc.).
Baixat aquí el programa per aconseguir més informació sobre la matrícula, els mòduls o els horaris.