El Seminari que va organitzar el CEJEM va comptar amb dos importants seminaris-coloqui. El primer, el dia 1 de març, sota el títol el  Pressupòsits de la intervenció pública en matèria lingüística: les relacions comercials i de consum, a càrrec de Núria Magaldi (professora de Dret Administratiu de la Universitat de Còrdova).

Així mateix, el dia 2 de març, el seminari-col·loqui va continuar amb la temàtica dels pressupòsits de la intervenció pública en matèria lingüística:El règim jurídic del reintegrament de subvencions,  a càrrec d’Antonio Mª Bueno Armijo (professor de Dret administratiu de la Universitat de Còrdova).