El passat divendres 11 de novembre, es va llegir la tesi doctoral amb el títol “Conflictos y Educación Física a la luz de la praxiología motriz. Estudio de caso de un Centro Educativo de Primaria”. Aquesta tesi tenia com director el Dr. Pere Lavega Burgués, membre del CEJEM. El doctorand, Unai Sáez de Ocariz Granja, va obtenir la màxima qualificació.

L’acte es va cel·lebrar a la Sala d’Audiovisuals de l’INEFC Lleida. El Tribunal va estar presidit per en Pierre Parlebas, doctor honoris causa dela UdL i referent intel.lectual de tots els estudis i recerques que es realitzen al voltant dels jocs esportius. També van participar-hi els Drs. Paco Lagardera i Fidel Molina, membres del CEJEM.