El Dr. Pere Lavega Burgués, professor a l’INEFC, investigador Grup Recerca en Jocs Esportius (GREJE) reconegut per UdL i AGAUR i membre del CEJEM va participar durant el passat mes de juliol en diferents activitats acadèmiques i científiques celebrades a Xina.


En primer lloc, el Dr. Lavega va assistir al 22th Pan-Asian congress of Sports & Physical Education. Organitzat per Tsinghua University y Pan-Asian Society of Sports & Physical Education (PASSPE) and International Society of Eastern Sports & Physical Education (ISESPE).  Allí va ser president de sala i va presentar una ponència exposant els resultats d’una recerca internacional realitzada al voltant dels jocs esportius i les emocions, comparant els resultats a Catalunya (Espanya), Coimbra (Portugal) i Rio Grande do Sul (Brasil). Aquesta recerca està promoguda pels GREJE i pel GROP, grups de recerca de la UdL i del CEJEM.

El treball fou publicat a Lavega, P., March, J., Araujo, P., Jaqueira, A.R. Ribas J.F., and Marin, E. (2011). Cross-Cultural Experience. Traditional Sporting Games and Emotions in Spain, Portugal and Brazil. In Huijun Di Guohua Zheng, (ed.) School Physical Education and Students’ Quality. Proceedings of the 22nd Pan-Asian Congress of Sports & Physical. Education; Vol. XII (pp. 421-425). Liverpool: World Academic Union (World Academic Press). Publicació reconeguda per Web Knowledge of Science.

Val a dir que es van presentar 2000 comunicacions i només foren acceptades 400 per ser presentades en format de comunicació i pòster. D’aquestes es van seleccionar unes 20 per tenir el format de ponència, entre les quals va estar aquesta contribució.

En segon lloc, va intervenir en el Workshop. Traditional Sportings Games and Culture. Durant el congrés a la Universitat de Tsinghua (dia 23) i posteriorment a Capital University Center (dia 26) a Pekín, el Dr. Pere Lavega va coordinar dos tallers internacionals al voltant dels jocs tradicionals en què participaren recercadors de diferents països europeus i asiàtics (Tailàndia, Taiwan, Xina, Corea del Sud, Filipines, Brasil, Portugal y España).