En el marc del projecte Cooperació interuniversitària Europa-Africa. Migracions internacionals: docència i recerca, els professors Rafael Allepuz Capdevila de la FDE i membre del Grup de recerca en Economia Aplicada i del CEJEM i Jordi Domingo Coll de la FCE van estar a Sénégal durant els dies del 21 al 29 de març del 2011.

En aquesta estada el Dr. Allepuz i el Dr. Domingo  van participar en diferents activitats acadèmiques:

  • El dia 23 de març van participar en el seminari “Gouvernance des migrations: Gestion politique, Regard de la Société Civile & questions de recherche” a la Universitat Gaston Berger de Sant Louis (Sénégal).

  • El dia 25 van realitzar la conferència “Migration et marche de travail en Espagne” a l’IFAN (Institute Fondamentale de l’Afrique Noire) de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal).

  • Durant els dies 23, 24 i 25 van col·laborar amb la recerca del Dr. Papa Demba Fall (coordinador amb el Dr. Jordi Garreta del projecte) per la regió de Darou Mousty.