El Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació sota la coordinació de la Dra. Carolina Villacampa i Dr. Antoni Vaquer Aloy organitza la Jornada “La Prostitució: Cap a la legalització?”.

Els objectius de la jornada són:

 • Analitzar les experiències abolicionistes/prohibicionistes i regulacionistes pròpies d’altres països europeus
 • Estudiar la realitat socioeconòmica que embolcalla la prostitució
 • Analitzar les implicacions criminològiques d’aquesta activitat
 • Aprofundir en el marc jurídic vigent i en les regulacions proposades arreu del territori espanyol i particularment a Catalunya
 • Conèixer les implicacions d’aquesta activitat en la gestió municipal, en qüestions assistencials, d’atorgament de llicències i urbanístiques

Tarifes:

 • Ordinària (Fins al 10 de febrer de 2011. A partir del 11 de febrer de 2011 250 €.) 75.00 €
 • Estudiants (del 1 de novembre de 2010 al 4 de febrer de 2011) 40.00 €
 • Ordinària (a partir del 4 de febrer del 2011) 90.00 €
 • Estudiants (a partir del 4 de febrer del 2011) 50.00 €

Condicions d’anul·lació:

Totes les cancel·lacions d’inscripció es tindran que fer per escrit y dirigides a la secretaria del congrés al e-mail següent:

fundacio@700.udl.cat

Cap altre mitjà de cancel·lació serà considerat com a tal. Las cancel·lacions tenen que ser sol·licitades abans del 18 DE FEBRER DE 2011 amb la finalitat de fer el devolució del 90% de la seva quota de inscripció. No es faran devolucions després del 18 DE FEBRER DE 2011 (ambdós inclosos). Recordar que les devolucions es realitzaran una vegada hagi finalitzat el congrés.

Presentació de comunicacions:

Les comunicacions han de presentar una recerca, experiències o bones pràctiques que s’ajustin als eixos temàtics de les jornades.
Per a la presentació de comunicacions cal observar els requisits següents:

 • Extensió màxima de 20 fulls DIN A4
 • Marges de 2,5 cm
 • Lletra Times New Roman de 12 pt
 • Interlineat senzill.

S’hi han d’incloure els apartats següents, a més del text:

 • Títol
 • Autoria i adreça electrònica de contacte
 • Resum (abstract) d’unes 150 paraules

La comunicació s’ha d’enviar per correu electrònic a: cejem@cejem.udl.cat

Les comunicacions es poden presentar tant en català com en castellà. La data màxima de presentació de propostes de comunicació és el dia 30 de gener de 2011. Els textos seran revisats pel Comitè Científic del Congrés. Es valoraran especialment els aspectes següents:

 • Definició clara dels objectius.
 • Coherència del contingut.
 • Presència d’elementsinnovadors, resultats i conclusions ben definides.
 • Formulació d’interrogants per al debat.
 • Aspectes formals.

Per tal que una comunicació sigui acceptada i s’incorpori a la programació del Congrés cal que, com a mínim, un dels seus autors/es hi hagi formalitzat la inscripció. El Comitè científic podrà seleccionar alguna de els comunicacions per a ser inclosa al llibre amb els materials científics de la Jornada.

Presentació de pòsters

Per possibilitar l’intercanvi d’experiències, projectes, recerques o reflexions relacionats amb els eixos temàtics de les jornades, també es poden presentar pòsters. No es tracta de pòsters publicitaris o propagandístics sinó la presentació d’un treball en un format més gràfic i visual. Els pòsters han de tenir un títol i el nom dels autors a la part superior. Es recomana posar-hi una adreça de correu electrònic. Els pòsters s’han d’enviar per correu electrònic en format PDF a l’adreça electrònica cejem@cejem.udl.cat, i es poden presentar tant en català com en castellà. La mida del pòster ha de ser 70×100 cm. En finalitzar el congrés, els autors/es hauran de recollir els pòsters. La data màxima de presentació de propostes de pòsters és el dia 10 de gener de 2011. Per tal que el pòster sigui acceptat i s’incorpori a la programació del Congrés cal que, com a mínim, un dels seus autors/es hagi formalitzat la inscripció.

Per més informació:

Per sol·licitar més informació relacionada amb la Jornada, contactar amb la secretaria del congrés a:

e-mail: fundacio@700.udl.cat

teléfon: 973 00 35 57 (Salvador Compte)
Període d’inscripció: 22/11/2010 - 10/02/2011
Període realització: 25/02/2011 - 25/02/2011
Horari:

Divendres 25 de febrer del 2011 (de 09.00h a 19.00h)
Lloc: Auditori del Centre de Cultures Transfronterer (Campus de Cappont Universitat de Lleida Av. Jaume II, 67 Lleida)
Places: 150

Programa

9.00 h. Inauguració de la jornada

9.30-11.30 h. Taula rodona. La prostitució com a realitat social i criminològica: les seves implicacions penals

Ponents:

 • Dr. Ignasi Pons i Antón. Prof. Titular emèrit de Sociologia. Universitat de Barcelona
 • Sra. Ángeles Vivas. Magistrada Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Mª Luisa Maqueda Abreu. Catedràtica de Dret Penal. Universitat de Granada
 • Modera: Dra. Carolina Villacampa. Prof, titular Dret Penal UdL

11.30-12.00 h. Pausa-café

12.00-14.00 h. Taula rodona. Els models jurídics d’afrontament de la prostitució: abolicionisme vs. regulacionisme

Ponents:

 • Sra. Petra Ostergren. Escriptora i comentarista social sueca
 • Dra. Barbara Kavermann. Catholic University of Applied Sciences, Berlin.
 • Modera: Dr. Antoni Vaquer Aloy. Catedràtic de Dret Civil UdL

14.00-15.30 h. Dinar

15.30-17.30 h. Taula rodona. Situació a Catalunya: aproximació a la prostitució des del vessant normatiu i de la salut pública

Ponents:

 • Dr. Josep Mª Tamarit. Catedràtic de Dret Penal. UdL
 • Sr. Josep Ramón Barberà i Gomis, Director executiu Fundació d’Alts Estudis d’Electes-ACM, i associat dret administratiu, (UPF)
 • Dr. Pere Godoy Responsable de Salut Pública Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya i Professor UdL
 • Modera: Dr. César Cierco Seira. Prof. Titular Dret Administratiu UdL

17.45-19.00 h. Realització simultània tallers sobre l’espai de gestió municipal i la prostitució

Taller 1: Autoritzacions administratives de funcionament d’activitats

 • Amadeu Farré Morell, advocat
 • Josep Gonzalez Escoda, Secretari-interventor del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona
 • Maria Dolors Turu Santigosa. Secretària general de l’Ajuntament de La Jonquera

Taller 2: Serveis assistencials i prostitució

Ponents

 • Dr. Ignasi Pons i Antón (Professor titular emèrit de Sociologia de la Universitat de Barcelona)
 • Sra. Ángeles Vivas (Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)
 • Mª Luisa Maqueda Abreu (Catredràtica de Dret Penal de la Universitat de Granada)
 • Sra. Petra Östergren (Escriptora i comentarista social sueca)
 • Dra. Barbara Kavermann (Catholic University of Applied Sciences, Berlín)
 • Dr. Josep Maria Tamarit (Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida)
 • Sr. Josep Ramon Barberà i Gomis (Director executiu Fundació d’Alts Estudis d’Electes-ACM)
 • Dr. Pere Godoy (Responsable de Salut Pública de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya i professor de la Universitat de Lleida)
 • Sr. Amadeu Farré Morell (Advocat)
 • Sr. Josep González Escoda (Secretari-interventor del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona)
 • Sra. Maria Dolors Turu Santigosa (Secretària general de l’Ajuntament de la Jonquera)
 • Sra. Anna Rafel (Coordinadora tècnica de l’Assosiació Anti-Sida de Lleida)