La investigadora Paloma de Barrón Arniches va estar el passat mes de juny a la Universitat de Pàdua (Itàlia) per realitzar una estada de recerca cofinanciada pel CEJEM. L’objecte de l’investigació ha estat l’institució jurídica del Dret civil italià anomenada AMMNISTRAZIONE DI SOSTEGNO, que presenta importants similituds i punts de confluència amb la institució de l’assistència del Dret civil català.

Llegeix més…

cap