El CEJEM recolzarà econòmicament 8 projectes presentats per grups i investigadors adscrits, que s’hauran de realitzar al llarg de 2011, i que comprenen la publicació de llibres, l’organització de reunions científiques i la realització de treballs de camp que serveixin de base per a projectes en els àmbits jurídic i social.

cap